Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

Korenine našega društvaAvtorica prispevka: Živa Grgič – Koritnik


Korenine Našega društva


Začelo se je pred 110 leti

 

 

Ob preučevanju zgodovine našega društva smo lahko ponosni, saj segajo njegove korenine vse do leta 1903, ko je bila v naših krajih velika epidemija smrtonosne tuberkuloze. Tedaj so nekateri zdravniki Slovenskega zdravniškega društva (z dr. Demetrom Bleiweisom vitezom Trsteniškim na čelu) skupaj z laičnimi sodelavci dali prve pobude za ustanovitev društva, ki bi se ukvarjalo s težavami zaradi jetike oziroma tuberkuloze. Tako so leta 1904 v Ljubljani ustanovili »Pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem«, ki je v svoj program uvrstilo tudi ustanavljanje dispanzerjev za jetičnike. Prvi tak dispanzer je bil ustanovljen davnega leta 1907 v Ljubljani, društvo pa je bilo eno od prvih podružnic avstrijskega društva za boj proti tuberkulozi pod pokroviteljstvom cesarja Franca Jožefa. Društvo je bilo dejavno do konca leta 1918.

 

Protituberkulozne lige in dispanzerji

Vendar pa po prvi svetovni vojni društvena ideja ni zamrla in tako je dr. Ivan Matko leta 1922 ustanovil v Mariboru » Protituberkulozno ligo in dispanzer«. Leta 1930 so ustanovili »Osrednjo protituberkulozno ligo v Ljubljani« in »Protituberkulozni dispanzer«, ki so ga v naslednjih letih organizirali tudi v drugih večjih krajih v Sloveniji.

Po drugi svetovni vojni so na osnovi teh temeljev začeli ustanavljati tako imenovane protituberkulozne dispanzerje, saj je bila tedaj tuberkuloza še vedno velik zdravstveni problem. Z odkritjem novih protituberkuloznih zdravil in naraščanjem drugih pljučnih obolenj se je spremenilo tudi delo nekdanjih protituberkuloznih dispanzerjev, ki so se leta 1968 preimenovali v »Dispanzer za pljučne bolezni in TBC«. Strokovno središče je bilo tedanji Inštitut Golnik in je še danes Univerzitetna klinika za pljučna obolenja in alergijo Golnik.

 

Današnje društvo

 

V sodobnem času je vse več bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, pljučnim rakom, astmo in alergijo. Zato je bilo poleg zdravstvene službe, ki skrbi za to populacijo bolnikov, potrebno ustanoviti še dodatno organizacijo (društvo), ki bi povezovala bolnike, njihove svojce in zdravstveno osebje. Tako so leta 1990 na pobudo bolnikov, ki so se zdravili s kisikom na domu, ustanovili »Društvo respiratornih bolnikov TZKD Ljubljane«. Svojo dejavnost je razširilo in se leta 1992 preimenovalo v »Društvo pljučnih bolnikov Slovenije«. Zaradi vse večje razširjenosti alergijskih bolezni pa je svoji dejavnosti pridružilo še novo področje in tako so 23. maja 2002 ustanovili zdajšnje »Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije«.

Največ zaslug za ustanovitev našega društva, ki je od majhnega mestnega društva prerastlo v društvo, ki krije celotno državo, ima prim. Majda Ustar – Latkovič, zdravnica specialistka pulmologije. S svojo strokovnostjo, organizacijsko sposobnostjo in srčnostjo je vodila društvo od ustanovitve pa do leta 2008. Nato je društvo do leta 2010 prav tako uspešno vodila prim. Nadja Triller, od takrat naprej pa ga vodi prizadevni predsednik Mirko Triller.

 

 

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Prikaži obrazec za piškotke