Englih presentation
Velikost besedila
Povečaj besedilo Pomanjšaj besedilo

Naših 20 let

 

Društvo Pljučnih in alergijskih bolnikov ima za seboj 20 let uspešnega delovanja. Iz majhnega mestnega društva smo zrasli v društvo, ki deluje na območju celotne Slovenije in danes šteje 3.700 članov. Združujemo bolnike z boleznimi dihal in alergijskimi boleznimi, njihove svojce in zdravstvene delavce. Naš skupni cilj je omiliti posledice bolezni za obolele in njihove družine ter tako izboljšati kvaliteto njihovega življenja. Skozi vsa ta leta delovanja, je društvo pridobilo tudi pomembno  vlogo v širšem družbenem prostoru in ima že več let tudi uradno priznan status društva, ki deluje v širšem družbenem interesu.

Društvo nudi pomoč in sodeluje pri rehabilitaciji ljudi z boleznimi dihal in alergijami. Organizira različne posvete, predavanja, seminarje in dihalno vadbo za  člane, prav tako pa tudi družabno druženje in izmenjavo izkušenj. Pomaga bolnikom na trajnem zdravljenu s kisikom na domu ter organizira založniško in publicistično dejavnost.

Društvo se z različnimi akcijami na nacionalni in lokalni ravni vključuje tudi v vsesplošno prizadevanje za promocijo zdravja dihal in preprečevanje pojavnosti alergij. Posreduje stališča bolnikov različnim javnostim, prizadeva si za boljšo komunikacijo med bolniki in zdravstvenim osebjem ter seznanja člane in širšo javnost o novostih na področju diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije pljučnih in alergijskih obolenj.

Razvoj našega društva gotovo ne bi bil tako uspešen brez požrtvovalnega dela članov in drugih sodelavcev.  Nekateri izmed njih so delo društva še posebej zaznamovali. Da se jim tudi javno zahvalimo za njihov dragocen pripevek, je društvo leta 2002 uvedlo priznaje dr. Demetra Bleiweisa-Trsteniškega. Gre za najvišje priznanje društva, ki je namenjeno sodelavcem, ki v društvu aktivno delajo vsaj 5 let. Nagrajence predlagajo člani komisije, potrdi jih izvršni odbor društva, priznanja pa se javno podelijo na letnem srečanju društva.

 

Dosedanji dobitniki priznaja dr. Demetra Bleiweisa-Trsteniškega so:

 

 


Matjaž Marussig, dipl. ing.

prim. Aleksander Brunčko, dr. med. spec.

mag. Edo Klanšek, dipl. oec.

Jasna Čuk, dr. med. spec.

Zdravko Gomizelj, dipl. ing.

doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med. spec.

Slavka Emeršič, vms

Barbara Latkovič, dr. med. spec.

mag. Brigita Putar

prim. mag. Stane Kajba, dr. med. spec.

prof. dr. Mitja Košnik, dr. med. spec.

Nuška Guid, dr. med. spec

Franc Ravnikar

Slavi Bacali, vms

Nada Pogačar, vms

Andreja Sitar, vms  

Janez Lampret

Alja Klara Ugovšek

Huber Marjan

Srednja zdravstvana šola v Ljubljani

prim. Majda Ustar-Latkovič dr. med. spec

 

 

 

^na vrh
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, vse pravice pridržane, 2010 | Izvedba in oblika: Klemen Dolinšek | Prikaži obrazec za piškotke